Nový prístup k vlastníkom bytov a správe bytových domov.
eDOMOVNÍK
Ponúkame Vám správu Vaších bytových domov lepšie, lacnejšie a jednoduchšie. Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme pri lepšej správe bytového domu!
Kontaktujte nás >>
edomovnik
edomovnik.sk
Informačný systém na správu
fyzicka sprava
Naše služby
Inovatívny prístup k správe
zateplenie
Opravy a rekonštrukcie
Ponúkame služby v rôznych oblastiach
Volajte domovníka
Chceme nového správcu
Stav fondu
Chceme ušetriť

Nahlásenie poruchy : 08:00 - 18:00 hod.

Pohotovosť : 18:00 - 08:00 hod.

DISPEČING - HAVARÍJNA SLUŽBA V NOČNÝCH HODINÁCH
VOLAJTE eDOMOVNÍKA: 053 - 44 52 52 52
VOLAJTE MANAŽÉRA: 0903 333 333 (pozn. ak Vám bol pridelený)

Prehľad čerpania a stav fondu

Ste nahnevaný vlastník bytu alebo predseda spoločenstva?

Ste nespokojný s ekonomikou, informovanosťou a službami vášho správcu ?

eDOMOVNÍK vám ponúka:
Elektronickú službu eDomovník – informačný systém !
Internet banking v správe bytových domov !

Spravujte si byty a nebytové priestory samostatne. Správcu už nepotrebujete. Ušetríte na poplatkoch získate elektronický prístup ku technickým informáciám a ekonomike bytového fondu.

Ako to funguje? klikni sem

Služby správcu

Zabezpečujeme technicko - ekonomické služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších noviel a v zmysle Zmluvy o výkone správy a to najmä:

Primárne služby

vedenie evidencie vlastníkov bytov, priebežné sledovanie úhrad, preplatkov a nedoplatkov aj ONLINE
evidencia príjmov a výdavkov aj ONLINE
vedenie samostatného účtu bytového domu v banke aj ONLINE aj do MAILU
ročné vyúčtovanie a plány údržby a opráv aj ONLINE aj do MAILU
havarijná a monitorovacia služba – NOVINKA NA TRHU !
revízie, plány a údržba spoločných zariadení bytového domu v zmysle všeobecne záväzných predpisov odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok
evidencia a vymáhanie nedoplatkov formou dobrovoľnej dražby

Sekundárne služby

sťahovacie služby pri predaji bytu alebo nebytového priestoru – NOVINKA NA TRHU !
deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia
poistenie nehnuteľností a domácností
upratovanie, zimná údržba domu, upratovanie interiérov a exteriérov
zabezpečenie bežných a neplánovaných drobných opráv
zabezpečenie rekonštrukcií a modernizácie domu
zmluvné zabezpečenie dodávok a služieb spojených s užívaním bytov a NP
kontrola správnosti plnenia zmlúv, reklamačné konania
odborné poradenstvo pri rekonštrukcii bytov
výpomoc pri vhodnom výbere stavebných materiálov
výpomoc pri vybavovaní stavebných povolení resp. žiadostí

Chceme ušetriť na nájomnom

Váš eDOMOVNÍK sa postará o:

nízky poplatok za správu bytového fondu
úpravu platby do fondu opráv primerane k opotrebeniu bytového domu
zateplenie bytového domu vrátane strechy a poradenstvo ako vykurovať byty
výmenu stúpačkových rozvodov a následne zníženie strát pri dodávkach vody
výmenu elektroinštalačných zariadení a montáž úsporných svietidiel

Zmeniť správcu je jednoduché, nenechajte sa odradiť starým správcom alebo provokatérmi. Volajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie.

Chceme nového správcu

Zmeniť správcu je jednoduché, nenechajte sa odradiť starým správcom alebo provokatérmi.

Potrebujete DOBRÉHO MODERNÉHO SPRÁVCU s transparentnou zmluvou o výkone správy
Potrebujete samostatný účet v banke a obmedzenie pre správcu v rozhodovaní o financiách
Potrebujete otvorenú komunikáciu - telefonickú i elektronickú – NOVINKA NA TRHU !
Potrebujete ušetriť na veľkých opravách a rekonštrukciách ako napr. zateplenie
Potrebujete automatizovaný správcovský softvér a informačný systém pre vlastníkov

TU STE SPRÁVNE A PRETO: Váš eDOMOVNÍK sa postará o všetko !

Stiahnite si zadarmo výpoveď a pridružené dokumenty na schôdzu vlastníkov alebo VOLAJTE 0949 129 656 a pomôžeme Vám so zmenou správcu ešte tento rok.

Chceme uhradiť nájom
Chceme zatepliť
Vyhľadať list vlastníctva
Podklady na schôdze

Chceme uhradiť nájom

v pokladni na ulici Ing. Kožucha 8 v Spišskej Novej Vsi PO – ST – SŤ 8:00 do 12:00 a 13:00 do 16:30
Prevodom cez internet banking:

Podklady na schôdzu vlastníkov

eDOMOVNÍK Vám poskytuje bezplatne na stiahnutie:

Pozvánka

Prezenčná listina

Zápisnica

Chceme zatepliť

Váš eDOMOVNÍK sa postará o:

Zatepľovacie firmy s dlhoročnými skúsenosťami
Prehľadné súťaže, kde ušetrite až 30% nákladov
Služby autorizovaných projektantov a stavebných dozorov
Úvery z fondov.

Záujem o zateplenie bytových domov výrazne rastie. Prostriedky na bezúročné úvery budú vybavené zo alebo zo štrukturálnych fondov EÚ. O úver môžu požiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mestách vo všetkých samosprávnych krajoch.

Výhody zateplenia. Primárnym efektom zateplenia objektu je tepelná ochrana budovy a tak aj výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie. Kompletné zateplenie budovy môže znížiť náklady na vykurovanie takmer až o polovicu. Bytový dom zateplením získa aj nový ochranný obal a nový estetický rozmer. Zároveň sa zvyšuje životnosť a hodnota nehnuteľnosti.

Kvalita je dôležitá. Kvalita izolačného materiálu má zásadný význam na kvalitu a životnosť celého tepelnoizolačného systému, od čoho závisí aj výška úspor a návratnosť investície po zateplení. Nemenej dôležitá je aj kvalita projektu a realizácie zateplenia. Expandovaný polystyrén (EPS) je v súčasnosti najpoužívanejším tepelnoizolačným materiálom na zateplenie budov. Kvalitný EPS na zatepľovanie musí spĺňať určité kritéria, akými sú presnosť, tvarová stálosť, pevnosť a v neposlednom rade tepelnoizolačné vlastnosti.

Viac informácií získate na www.epssr.sk

Chceme si spravovať bytový dom

eDOMOVNÍK Vám ponúka:

Informačný systém elektronický domovník - eDOMOVNÍK
Balíky služieb pre samostatné bytové domy - stiahni si cenník PDF
Balíky služieb pre správcovské firmy
Spravujte si byty a nebytové priestory samostatne. Správcu už nepotrebujete. Ušetríte na poplatkoch získate elektronický prístup ku technickým informáciám a ekonomike bytového fondu.

Chceme predať byt

Ste vlastník bytu, dedič alebo člen družstva a potrebujete predať byt?

Všetci si objednávajú realitný servis na vrchole !
Objednávajte aj Vy služby realitného poradcu realitnyobchodnik.sk

Pomôžeme s predajom aj zaťaženého bytu exekučným titulom alebo akoukoľvek ťarchou aj pred dražbou !
Klienti eDOMOVNÍKa získavajú okamžitú zľavu na poplatok RK.
Viac info: 0949 129 656 alebo marcel@realitnyobchodnik.sk

O nás

STÁLE PREMÝŠĽAME AKO ĽUĎOM ZJEDNODUŠIŤ A ZLEPŠIŤ BÝVANIE A ŽIVOT.
OBJAVILI SME DOSAH OVERENÝCH POSTUPOV, ICH POUŽITIE JE BEZPEČNÉ A JEDNODUCHÉ.

Váš spoľahlivý tím edomovnik.sk

Staňte sa našim partnerom

odkúpením podielu v projekte edomovnik.sk

podporte finančne projekt edomovnik.sk ( crowdfunding)

otvorte si správcovskú firmu vo vašom meste

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko:


Mobil:


Opíšte kód - 5A43D


Email:


Funkcia:


Súhlas so spracovaním údajov:


referenciaeDOMOVNÍK je dobrý správca. Znížilo sa nám nájomné, zvýšila sa kvalita života a bývania v bytovke.
© 2012 - 2017 eDOMOVNÍK / Všetky práva vyhradené